Skrzyneccy Nieruchomoci Logo

Działki na sprzedaż Częstochowa i okolice - Oferty sprzedaży działek.

wybierając działkę proszę pamiętać ze rodzaj działki definiuje charakter zabudowy oraz jej przeznaczenie. Należy pamiętać, że nie wszystkie działki przewidują możliwość budowy domu. Rodzaje działek określane są przez gminy w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. w ofercie posiadamy działki w Częstochowie oraz okolicach Częstochowy:
- Działki budowlane - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową (wielorodzinną lub jednorodzinną) oraz nieuciążliwą działalność gospodarczą (usługi, handel, drobny przemysł).
- Działki przemysłowe - przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. Dopuszcza się działalność uciążliwą, o ile nie przekracza ona granic działki.
- Działki rekreacyjne - można na niej wybudować obiekt sezonowy (domek letniskowy), a w niektórych przypadkach dom całoroczny. Rodzaj zabudowy wynika z planu miejscowego, a gdy go nie ma, o rodzaju zabudowy decyduje odpowiedni organ administracyjny.
- Działki siedliskowe - obejmuje wydzielony obszar gospodarstwa rolnego przeznaczony na utworzenie siedliska. Składa się ono najczęściej z domu mieszkalnego, budynków inwentarskich, gospodarczych oraz podwórka. Na każdy tego typu obiekt uzyskać trzeba pozwolenie na budowę. Zostanie ono wydane, jeżeli powierzchnia działki rolnej, na której ma być wydzielony teren pod siedlisko, jest co najmniej taka duża jak średnia powierzchnia tego typu działki w całej gminie.
- Grunty rolne - teren nieprzeznaczony pod zabudowę. Działka rolna to zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Polskie prawo przewiduje jednak tzw. odrolnienie działki na potrzeby budowy domu. Dla gruntów rolnych klasy I-III wymagane jest uzyskanie pozwolenia administracyjnego (w zależności od wielkości gruntu: od wojewody, a nawet od ministra rolnictwa). Sprawa jest prostsza w przypadku gruntów rolnych klasy IV lub V, które w miejscowym planie zagospodarowania przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową.
- Grunty leśne - definiowane przez prawo jako lasy, zrekultywowane na potrzeby gospodarki leśnej, włączając drogi dojazdowe do gruntów leśnych. Uzyskanie pozwolenia na budowę na tego typu gruntach jest praktycznie niemożliwe. Lasy należące do Skarbu Państwa wymagają zgody Ministerstwa Środowiska na wszelkiego rodzaju aktywność na ich terenie.
wszystkie działki opisane są u nas w portalu www.skrzyneccy.pl w zakładce działki i łatwo wyszukać tą która jest dla Nas odpowiednia.